ống nhựa cứng trong suốt (Acrylic)

Ông nhựa trong suốt (mica), đường kính từ 4mm – 500mm, chiều dài 2000mm,  trang trí quảng cáo, mô hình, làm hồ cá, hồ thủy sinh….