Mica ống trong suốt

Mica ống trong suốt đường kính 10mm – 250mm dài 2m

Danh mục: ,