V nhôm trang trí, 1cm, 1,5cm, 2cm dài 3m. màu vàng, trắng sữa, đen..

V nhôm trang trí, dài 3m, v 1cm, 1.5cm, 2cm

Danh mục: