PHẦN MỀM QUẢNG CÁO LED:

Phần mềm LED vẫy ST (Solatech) :

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AFrPXw5anSWcs%2DU&id=21202E0D3203B40A%21407541&cid=21202E0D3203B40A

Hướng dẫn sử dụng phần mềm ST :

PHẦN MỀM LED FULL MINI V6.1 :

https://drive.google.com/file/d/1kD5XwCgqrmwIHVUYHhn99VniHBATqDlL/view

PHẦN MỀM LED FULL MINI X

http://www.mediafire.com/file/cfk3k4i4qjeibm5/TAILIEUHUONGDAN-LAMLEDFULLMINI.pdf/file?fbclid=IwAR0a7hysv3flQnjVPVc3etT-S_BDdBZmiYdeV2eXCGDg5NM-n_fOzywhViE

PHẦN MỀM LED 4U

http://www.mediafire.com/file/cj6hthk69up93b3/Led_4U.rar/file

Phần mềm điều khiển led full Magic V 5.0 :

https://drive.google.com/file/d/130ibPxs008JlrLzw1uSnVgfm1Hi7XGtX/view

Hiệu ứng cho Magic V5.0 :https://drive.google.com/file/d/1MoO0sN4w0KK0CmtIvdxmAwsCAHaytxB9/view

Phần mềm cho mạch chạy Hào Quang Full màu :

https://drive.google.com/file/d/12iJpLDgLEpc33i5KoXfzCy9S9krm_X3N/view

Phần mềm LED mini chạy Full màu :

https://drive.google.com/file/d/0B8McycqrlAuNcHp5RkZPMlN0Wjg/view?usp=sharing

– Phần mềm Ledshow cho ma trận:
http://www.mediafire.com/download/2hlim4lzxnczr37/LedshowTW2014%2814.02.13.00%29.rar
– Phần mềm Ledshow T9 cho ma trận :
http://www.mediafire.com/download/rk20ku311z32hj4/LEDSHOWT9_Setup_11.30.1263%282%29.rar

– Phần mềm LED Smartfull:
https://drive.google.com/file/d/0B0IKolRk5YN8QWlLd1kxcUszdTg/view?usp=sharing

– LED full mini:
https://drive.google.com/file/d/0B0IKolRk5YN8V2JvN09TMU5hb2M/view?usp=sharing
– Phần mềm cho Card HD
https://drive.google.com/file/d/0B8McycqrlAuNZDlHM21lWFZMSTg/view?usp=sharing

  • PHẦN MỀM MÁY CẮT:

– Phần mềm nhúng Corel cho máy cắt chữ:
http://www.mediafire.com/download/828bp8sdsm8k2tu/C24+software.rar
– Phần mềm Artcut:
http://www.mediafire.com/download/ep9e4x9pp18i9wq/english.rar
– USB to COM:
http://www.mediafire.com/download/sot5joq3fuu516e/USB+to+R232.rar

  • PHẦN MỀM CNC:

– Phần mềm NcStudio5.5:
http://www.mediafire.com/download/cdctsv0ol2bw6w7/Ncstudio+V5.5.60-1+ENGLISH+Setup.rar
– Phần mềm Artcam7.0:
http://www.mediafire.com/download/iu1h9wvq4tl7n8t/ArtCAM+7.0-en.rar
– Phần mềm Jdpaint:
http://www.mediafire.com/download/dur30454mom15ea/Giai+phap+su+dung+jdpaint+521.rar

  • PHẦN MỀM ĐIỀU KHIỂN MÁY KHẮC LASER:

http://www.mediafire.com/download/8ef0e0es6b83dts/RDCAMSetup6.0.14.rar

  • BỘ CÀI MÁY SUTONJET:

– Phần mềm PrintExp:
http://www.mediafire.com/download/2dlv6886l92nr6p/SuTong_5.3B.zip
– Phần mềm UltraPrint:
http://www.mediafire.com/download/71e19eiiy79fx2e/SuTong_UltraPrint_5.3B.zip
– USB driver:
http://www.mediafire.com/download/2kbo8ekq57gqtrz/USB+PrinterDrv3.4.7.rar

  • BỘ CÀI GALAXY DX5:

– Phần mềm PrintExp:
http://www.mediafire.com/download/e67b5g5n52z4q92/PrintExp-EN.rar
– ICC Profile:
http://www.mediafire.com/download/jvpnhskpup9n9n3/ICC+Profile.rar

  • BỘ CÀI PRINTMON V5.24:

– PrintMon:
http://www.mediafire.com/download/0cu26gxj68202lq/PrintMon+V5.24.rar
– ICC Maintop:
http://www.mediafire.com/download/jfndkrwa9dvcw86/ICC+profile.rar

  • BỘ CÀI PRINTER 2.1

http://www.mediafire.com/download/2945cccefqi7maw/Printer+V2.10.rar