Mica ống màu

Mica ống có 2 loại , loại rổng ruột và loại đặt ruột

đường kính từ 10mm – 250mm

Danh mục: ,