Ống nhựa trong suốt không bể.

Ống nhựa trong suốt không bể dài 2 mét, đường kính : 30mm, 50mm, 140mm, 180mm, 250mm..Ứng dụng trang trí, Quà tặng, quảng cáo, làm bễ cá, hồ thuỷ sinh…

Danh mục: