ống nhựa acrylic trong suốt

ống mica trong suốt có rất nhiều kích thước và độ dày, chiều dài 1 cây : 2m