ống mica trong suốt

ống mica trong suốt có các size đường kính : 10mm, 15mm, 20mm, 30mm, 40mm, 50mm…….350mm

Danh mục: ,